KerkasielBethel Nieuwsbrief #4

KerkasielBethel Nieuwsbrief #4
Op Martin Luther King day delen we graag het volgende kerkasielBethel Nieuws,

Hoop wakkert aan
Vrijdagavond wisten we dat er iets op handen was, meer informatie sijpelde in de loop van de avond binnen en de uitzending van Jinek versterkte de onrust. Maar we durfden er nog nauwelijks op te vertrouwen. In de nacht kwam de NOS echter met nieuws en enkele uren later volgde onderstaande kop op de voorpagina van het AD:

CDA is om: versoepel het kinderpardon

Natuurlijk zijn we blij! Voor de familie Tamrazyan en voor de zaak van het kinderpardon betekent deze ‘politieke bekering’ immers een enorme opsteker en een grote extra steun. Want nu is een meerderheid binnen het kabinet en een meerderheid in de kamer voor een verruiming van het kinderpardon. De toespitsing door Madeleine van Toorenburg in het interview was helder: het meewerkcriterium zou in een soort tegenwerkcriterium moeten veranderen en de staatssecretaris moet royaal gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid.

Openlijk is nu zichtbaar geworden welke perspectieven wij zagen en welke aanknopingspunten wij hadden. Vaak werd ons ge- vraagd of we geen valse hoop koesterden. Die vraag is nu, na de ommekeer van het CDA niet meer aan de orde. We zijn velen dankbaar die zich hebben ingezet, voor en vooral ook achter de schermen.

Onze dankbaarheid en blijdschap hebben we gedeeld en gevierd. De familie Tamrazyan is zielsgelukkig met deze ontwikkeling. Een oplossing voor hen lijkt een stuk dichterbij gekomen te zijn.

Tegelijkertijd voelen we echter hoe de spanning blijft, niet echt van ons af valt. Concreet is nu nog niets veranderd voor de Tamrazyans en al die andere gezinnen. Zelfs als het kabinet niet valt, zou het nog best een tijd kunnen duren. En we voelen grote bezorgdheid over de families in Zeist, die op het punt staan te worden uitgezet. Zou dat niet even opgeschort kunnen worden, is voor hen geen adempauze mogelijk?

Kerkasiel in Bethelkapel gaat door
Van meet af aan was het onze bedoeling om met het kerkasiel een adempauze te creëren: veilige ruimte scheppen voor de familie en voldoende tijd voor een dialoog met overheid en politiek. Nu zo duidelijk is ge- worden welke ontwikkelingen gaande zijn en hoeveel nieuwe perspectieven en aanknopingspunten die bieden, is het zaak dat we die adempauze volhouden.

Extra bemoedigd gaan we dus door met het kerkasiel voor de familie Tamrazyan in buurt-en-kerkhuis Bethel en pleiten we daarmee ook voor een royaal toegepast kinderpardon.

Met hernieuwde hoop en verwachting gaan we dus ook door met de kerkdienst, die al zo lang gaande is. Nog altijd verwelkomen we nieuwe voorgangers en nieuwe kerkgangers. Nieuwe coördinatoren nemen af en toe de plek in van hen voor wie het zwaar of veel werd. Heel dankbaar zijn we voor de manier waarop iedereen bijdraagt en meehelpt. Ondanks de spanning die we allemaal wel voelen soms, ontvangen we veel positieve feedback over de warme en gastvrije atmosfeer in Bethel.

Adopteer een nacht
Toch kost het ons nu wel meer moeite dan voorheen om met name de nachten te vullen. Gesteund door de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk doen we dan ook een oproep tot de adoptie van een nacht in Bethel. We nodigen groepen en gemeenten uit met een groepje mensen een nacht in Bethel door te brengen.

Het is natuurlijk niet niks om een nacht te bidden en te waken. Velen gingen ons voor in bijbel en traditie. Voorgangers en groepen die het gedaan hebben, vinden het juist in

de nacht een bijzondere ervaring. Kerkasiel Bethel is geworden tot een plek waar oude woorden en gebaren nieuwe lading en bete- kenis krijgen, een plek waar nieuwe taal en nieuwe tekenen een plek krijgen in oude liturgische vormen.

Er is ruimte voor directe ontmoeting, geloofsgesprek en kwetsbaar experiment. Prachtige preken hebben geklonken, oude en nieuwe psalmen, geloofsgesprekken in de Quaker-traditie, gedichten, mantra’s en meditaties, spirituals en opwekkingsliederen, songs van Barnard en Oosterhuis, liederen uit de gemeenschappen van Taizé en Iona.

Het is de tijd, die de nachten bijzonder maakt. Er is namelijk tijd. In de stille en donkere tijd van de nacht gaat de dienst door, steeds weer toelevend naar het licht van de nieuwe morgen.

Graag roepen we op tot de adoptie van een nacht. Neem voor een nacht (of een flink deel van de nacht) het licht over met uw gemeente, met een groep studenten, met de plaatselijke raad van kerken, met een gespreks– of gebedsgroep of met een ander gezelschap. En meld u bij het vertrouwde adres: kerkasiel@stekdenhaag.nl.

En hoe nu verder?
Samen met INLIA zal de Protestantse Kerk Den Haag komende week een brief sturen naar de staatssecretaris en naar de fracties van de coalitie. In die brief zullen we be- zwaar maken tegen het besluit van de staatssecretaris. Aan de fracties zullen we meer in detail uitleggen, welke zaak wij bepleiten met betrekking tot de familie Tamrazyan in het bijzonder en ook met be- trekking tot het kinderpardon in het alge- meen. Natuurlijk zullen we pleiten voor een moratorium op uitzettingen, als daartoe niet al door het kabinet wordt besloten.

Natuurlijk zullen we onze plannen ook af- stemmen met anderen. Zo zal in de komen- de week bijvoorbeeld ook de Raad van Kerken gesprekken voeren met de staatssecretaris en met de politiek.

Spannend is op dit moment vooral hoe het gesprek in het kabinet hierover zal gaan. Wat de fracties van de coalitie betreft, houden het CDA en de ChristenUnie op 9 februari hun congressen, respectievelijk in Am- sterdam en in Zwolle. Op die congressen zal het kinderpardon zeker aan de orde zijn. Ook nu beide partijen een verruiming van het kinderpardon bepleiten, zal steun en druk vanuit de achterbannen nodig blijven.

We zullen tenslotte nadenken over de manier waarop we binnen de VVD meer steun kunnen verwerven voor een verruiming van het kinderpardon. Kinderen mogen niet het slachtoffer worden van een onderbemenste IND, van lange procedures, van kafkaëske regelingen en een kindermishandeling die beleidsmatig wordt aanvaard.

Martin Luther King-day in kerkasielBethel
Martin Luther King Day kerkasielBethel

 

Wondertjes
Hoewel het kerkasiel niet nodig zou moeten zijn, gebeuren er intussen wel een heleboel veel mooie dingen. Veel daarvan wordt gedeeld op sociale media en ook wel op onze website. Voor wie dat allemaal minder intensief volgt, deel ik graag enkele kerkasiel- pareltjes uit de afgelopen periode: een im- pressie van een nachtelijk stuk kerkdienst, enkele uitgeknipte tweets, over bezoek uit Ohio en een ‘megila’ uit Zwitserland.

Het zijn kleine verhalen die iets doen op- lichten van de wereldwijde gemeenschap van gebed die om de familie en het kerkasiel heen staat, die met ons meebidt en door ons geïnspireerd wordt en die, door precies dat te laten merken op haar beurt ook ons raakt, inspireert en bemoedigt.

Helpen
Wij ontvangen op vele manieren hulp en steun bij het door laten gaan van het kerk- asiel en dat doet ons heel goed. Omdat het nodig is voorlopig door te gaan, vertrouwen we op de doorgaande steun en inzet van u allen! Aandacht voor de nachten is daarbij — ik herhaal het nog eens ― het meest nodig op dit moment.

Neem voor alle vraag en aanbod hoe dan ook contact op via het e-mailadres van het kerk- asiel: kerkasiel@stekdenhaag.nl.

Financiële steun blijft uiteraard ook zeer welkom. Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, ten name van Stek te Den Haag, onder vermelding van “Kerkasiel”. Doneren via PayPal kan ook; gebruik dan fa@stekdenhaag.nl.

Informatie
Informatie delen we naast deze nieuwsbrief vooral via de sociale media. Op de website verschijnt elke week op vrijdag een update. Meer actuele informatie verschijnt vooral via twitter.

Hieronder nog eens de officiële kanalen, waarop we informatie delen:

Website
• www.protestantsekerkdenhaag.nl

Twitter
• @StekDenHaag
• @DiaconieDenHaag • #kerkasielBethel

Facebook
• www.facebook.com/StekDenHaag/

Dit nieuwsbrief mag onbekommerd verder gedeeld en verspreid worden. Hoe meer hoe beter! Dat geldt sowieso voor alle informatie die via de website en  de sociale media verspreid wordt. De verbreiding van alle nieuws over het kerkasiel helpt ons zeer.

Tenslotte
Vandaag publiceerde Hayarpi op Twitter een nieuw gedicht, waarmee ik deze nieuwsbrief afsluit. Dat het ons mag oproepen om deze kinderen te beschermen in ons denken en doen, in onze gebeden en gedachten.

Met een hartelijke groet,
namens de Protestantse Kerk Den Haag,

Derk Stegeman
(coördinator & woordvoerder)
dstegeman@stekdenhaag.nl

Wie zal ze BESCHERMEN gedcht van Hayarpi op Martin Luther King Day #kerkasielBethel

Eén antwoord op “KerkasielBethel Nieuwsbrief #4”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.