KerkasielBethel Nieuwsbrief #3

Vanwege de nieuwe ontwikkelingen hierbij een alweer een update over  kerkasielBethel en andere belangrijke informatie.

KerkasielBethel Nieuwsbrief #3  KerkasielBethel BethelKAPEL niet de kerk Thomas Schenweckestraat 30 Den Haag Kerkasiel Kinderpardon Hayarpi Warduhi Seyran Tamrazyan  300x200 - KerkasielBethel Nieuwsbrief #3

Bethelkapel, Den Haag, 23 december 2018

Donderdag bereikte ons hier in de Bethelkapel de afwijzing van staatssecretaris Harbers. Het was een harde klap voor de familie en ook voor ons. We wisten wel dat het niet gemakkelijk zou worden.

Maar het dossier van dit gezin is sterk. En door INLIA was dat dossier nog aangevuld met nieuw materiaal, deels gebaseerd op onderzoek in Armenië. Dit nieuwe materiaal toont onder meer aan hoe gevaarlijk terug- keer naar Armenië is voor de familie. Ook in medisch opzicht zijn nieuwe bronnen
toegevoegd, die duidelijk maken dat terugkeer onverantwoord is. En dan hebben we het nog niet over het onderzoek van Erik Scherder e.a., dat concludeert dat uitzetting van kin- deren na meer dan 5 jaar asielprocedure volstrekt onverantwoord en inhumaan is. Meer dan voldoende aanleiding om vertrouwen te hebben in de zaak waarvoor we staan.

De familie Tamrazyan is een gezin dat hier al bijna 9 jaar woont en slechts één procedure achter de rug heeft, waarin het twee maal door de rechter in het gelijk werd gesteld en waarin de staat steeds in beroep ging. We hebben het hier over een gezin dat dat bijna twee jaar moest wachten op een antwoord op het beroep dat het gezin had gedaan op het kinderpardon.

De afwijzing was dus een harde klap. Aller- eerst omdat de gronden die de staatssecretaris voor zijn afwijzing aanvoert op geen enkele manier steekhoudend zijn. Verder getuigt ook de manier waarop het bericht tot ons kwam (via de media) van weinig respect. De timing tenslotte — zo vlak voor kerst — is weinig fijnzinnig te noemen.

De Protestantse Kerk Den Haag besloot dan ook niet anders te kunnen dan doorgaan met het kerkasiel en de verantwoordelijkheid voor de familie Tamrazyan niet te laten va- ren. Hierboven vindt u de persverklaring die op vrijdag is uitgegaan.

Kinderpardon?
Toen we met het kerkasiel begonnen op 26 oktober, maakten we duidelijk dat het ons gaat om de familie Tamrazyan en om al die andere families in vergelijkbare omstandigheden. Dat is niet veranderd. Een status voor de familie Tamrazyan zou wel de nood- zaak van het kerkasiel zelf wegnemen, maar niet de noodzaak om aandacht te blijven vragen voor al die andere families.

De familie Tamrazyan komt volgens de staatssecretaris niet in aanmerking voor het kinderpardon omdat ze niet aan haar eigen uitzetting heeft meegewerkt. Nota bene: in een periode waarin de rechter de overheid tot twee maal verbood om tot uitzetting van de familie over te gaan, zou de familie aan haar eigen uitzetting moeten hebben mee-gewerkt…. En dit geldt dus ook voor die andere families. Juist dit meewerk-criterium maakt dat het kinderpardon feitelijk niet meer werkt zoals het is bedoeld.

Dat wij willens en wetens kinderen die bij ons hun toevlucht zoeken, jarenlang blootstellen aan de dreiging van uitzetting, is dramatisch. Vanwege de grote kans op chronische stress is uitzetting onverantwoord. Dat wij deze kinderen willens en wetens dan toch uitzetten, beschadigd als ze zijn, naar een land dat ze veelal niet kennen — daar willen en kunnen wij ons als kerk niet bij neerleggen. Wij vinden dat hard, onrecht- vaardig en inhumaan.

Het blijft dus voorlopig Advent
Het blijft dus Advent in Bethel. We blijven voorlopig wakker om te wachten en om te waken rondom deze ‘heilige familie’ Tamrazyan en al die andere ‘heilige families’ in ons land.

We koesteren concrete verwachtingen. Met de staatssecretaris willen we in gesprek over zijn harde en onrechtvaardige opstelling. Ook met politici van de coalitiepartijen wil- len we het gesprek hierover aangaan. Daar- toe delen we informatie uit het dossier, zo- dat we dat gesprek ook specifiek over de familie Tamrazyan kunnen voeren. Daarin trekken we samen op met INLIA.

We waken omdat we verwachten dat recht- vaardigheid uiteindelijk zwaarder weegt dan angst. Omdat we verwachten dat humaniteit meer gewicht in de schaal legt dan gezichts- verlies. We hopen dat steeds meer politici van de regeringspartijen (niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook lokaal) gaan inzien dat uitzetting van deze kinderen een on- rechtvaardige en inhumane maatregel is.kerkasielBethel kaarsen op weg naar Advent

 

We hebben genoeg kaarsen om het nog even uit te zingen…

PERSVERKLARING PROTESTANTSE KERK DEN HAAG

Den Haag, 21 december 2018

Staatssecretaris volhardt in afwijzing, kerkasiel voor Armeens gezin gaat door

Staatssecretaris Harbers heeft donderdag laten weten geen gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid voor het gezin Tamrazyan. De Protestantse Kerk Den Haag kan de afwijzing niet rijmen met aangedragen nieuwe feiten en gaat door met het kerkasiel.

Kerkelijke vluchtelingenorganisatie INLIA, die het gezin en de kerk juridisch bijstaat, leverde een uitvoerig dossier met nieuwe informatie aan. De gronden waarop de Staatssecretaris dit nu terzijde schuift, zijn inhoudelijk dermate betwistbaar dat de kerk niet anders kan dan doorgaan met het kerkasiel. Door het kerkasiel wordt onmiddellijke uitzetting van het gezin Tamrazyan voorkomen en blijft er ruimte voor voortgaande dialoog met de overheid.

De kerk betreurt de harde en onrechtvaardige opstelling van Staatssecretaris Harbers. Theo Hettema, voorzitter Protestantse Kerk Den Haag: “Juist vlak voor Kerst, het feest van Gods menslievendheid en vrede, voelen we ons gesterkt om onze verantwoordelijkheid voor de familie Tamrazyan niet te laten varen.”

Hayarpi’s Kerstster
Velen van u weten dat Hayarpi gedichten schrijft. Vanuit het kerkasiel in Bethel maakte ze een website waarop de meeste van die gedichten verschijnen. De link van die website: https://gedichtenvanhayarpi.wordpress.com

Speciaal voor Kerst schreef Hayarpi een gedicht, dat de Advent vast houdt en vol houdt.

Een kerstster
Ik heb een kerstster in mijn handen Deze gaat niet uit Het brandt in de nacht Het brandt in mijn hart

Onze kaarsen gaan een keer uit Onze harten zijn een keer bevreesd Onze zielen zijn zo verslagen Onze hoop dooft soms Ons vertrouwen gaat op en neer

Maar het licht van de Geest De kerstster in onze harten Blijft schijnen Verlichten wat duister is Verwarmen wat kil en koud is In de donkere nachten In de duisternis van het leven

Ik heb een kerstster in mijn handen En zo houd ik stand Zo overleef ik steeds Mijn kerstster brandt nog En zal blijven branden Het blijft mijn wegen verlichten Het blijft mijn hart verwarmen Verwonderd over dit licht Aanbid ik U Soms hardop Maar soms ook Stilletjes in mijn hart

Helpen
Natuurlijk rekenen wij op de doorgaande steun en inzet van u allen. De manier waar- op velen participeren als voorganger, kerk- ganger of vrijwilliger inspireert ons enorm. Dit geeft ons ook kracht en vertrouwen om door te gaan. 

Hulp is op verschillende manieren welkom. Wie voor wil gaan in de vieringen of op andere manieren wil helpen, kan contact opnemen met kerkasiel@stekdenhaag.nl.

Ook financiële steun blijft welkom. Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, ten name van Stek te Den Haag, onder vermelding van “Kerkasiel”. Doneren kan ook via PayPal: gebruik fa@stekdenhaag.nl.

Informatie
Informatie delen we naast deze nieuwsbrief vooral via onze website en sociale media. Op onze website plaatsen we elke week op vrijdag een update. Meer actuele informatie verschijnt vooral via twitter.

Hieronder nog eens de officiële kanalen, waarop de Protestantse Kerk Den Haag informatie deelt:

Website:     www.protestantsekerkdenhaag.nl
Twitter :       @StekDenHaag en @DiaconieDenHaag
Hashtag:     #kerkasielBethel
Facebook    
www.facebook.com/StekDenHaag

Deze nieuwsbrief mag onbekommerd verder gedeeld en verspreid worden. Hoe meer hoe beter! Dat geldt sowieso voor alle informatie die via de website en onze sociale media verspreid wordt. De verbreiding van wat we doen helpt ons zeer.

Tenslotte
Aan de vooravond van Kerst 2018 wens ik u allen toe dat we samen met Hayarpi en haar familie onze kerststerren brandend houden in onze harten en in onze handen. Opdat onze hoop mag stralen in de nacht!

Met een hartelijke groet, namens de Protestantse Kerk Den Haag,

Derk Stegeman
(coördinator & woordvoerder) 

dstegeman@stekdenhaag.nl

 

Donwnload de KerkasielBethel Nieuwsbrief 3 hier als PDF 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.